Välkommen till Whale on the Moon!

Vi vill bidra till barns lärande och utveckling. Med lärospel för smarta telefoner och läsplattor vill vi skapa engagerande spel till så många barn som möjligt. Vi vänder oss till alla barn och verkar för att inte diskriminera på grund av inlärningssvårigheter, kön, etnisk eller social bakgrund. Vi tror att alla barn kan lära om de bara ges rätt förutsättningar.

Minilobes – Räknetornet

Minilobes – Räknetornet

Minilobes behöver hjälp med att bygga räknetornet! Hjälp Minilobes att lära sig räkna och förstå ord för att bygga ett torn som når ända till himlen.

En berättarröst guidar och ger feedback på ett lekfullt sätt för att i steg lära sig räkna upp till 20, öva på tal förståelse och inledande matematiska begrepp.

Läs mer

Minilobes – Ordkronan

Minilobes – Ordkronan

Minilobes behöver hjälp med att lära sig ord! Hjälp Minilobes att samla ordkristaller för att komma till nästa nivå och till slut få Ordkronan.
Tryck på rätt bild för att öva på mer än 200 ord.
En berättarröst guidar på ett lekfullt sätt för att öva upp språkförståelse.

Läs mer

Minilobes ABC (SV)

Minilobes ABC (SV)

Minilobes behöver hjälp med att lära sig bokstäverna i alfabetet! Hjälp Minilobes att samla kunskapsklot för att göra bokstäverna gyllene. Tryck på rätt bild när en fråga dyker upp för att öva på alla bokstäverna i alfabetet.
En berättarröst guidar på ett lekfullt sätt för att träna på att känna igen bokstäver, ord och öva upp språkförståelse.

Läs mer

Minilobes 123 (SV)

Minilobes 123 (SV)

Minilobes behöver hjälp med att lära sig siffror! Hjälp Minilobes att samla kunskapsklot för att siffrorna ska bli gyllene.
Tryck på rätt bild när en fråga dyker upp och öva på siffrorna mellan 1-12.
En berättarröst guidar på ett lekfullt sätt för att träna på att känna igen och uttala siffror mellan 1-12 och öva upp språkförståelse.

Läs mer

Minilobes – Vilken ska bort?

Minilobes – Vilken ska bort?

Minilobes behöver hjälp med att lära sig förstå vad som hör ihop och inte! Träna på att förstå vad som inte passar in tillsammans med en kompis eller förälder. Turas om att berätta varför exempelvis stolen inte hör ihop med mössan, halsduken eller skorna.
Det finns tre olika nivåer som innehåller över 300 bilder i olika kombinationer.
En berättarröst guidar på ett lekfullt sätt för att öva på olika kategorier och träna språkförståelse.

Läs mer