Om oss

Bakgrund

Sedan 2015 har Johan Törnqvist, leg läkare med specialistkompetens i psykiatri arbetat med det digitala projektet Whale on the Moon med syftet att stimulera barns lärande och utveckling. Projektet har därefter gradvis tagit form och vi kommer göra vårt bästa för att producera lekfulla och engagerande spel till så många barn som möjligt.

Vision

Visionen är att göra lärospelen tillgängliga för alla barn i ett globalt perspektiv och genom lärande bidra till ett bättre samhälle.

Värderingar

  • Alla barn har en förmåga att lära, om de bara ges rätt förutsättningar.
  • FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen. Vi kommer göra vårt bästa för att inte diskriminera barn på grund av kön, etnisk bakgrund, social bakgrund eller inlärningssvårigheter.
  • Whale on the Moon vill vara oberoende

Innehåll

Vi kommer fokusera på att erbjuda spel till barn i åldern 3-12 år för lärande, hälsa och utveckling. Det kommer främst röra områden som språk och kommunikation. Det kan handla om barnens möjlighet att förstå och känna igen ord, lära sig uttala ord, lära sig stava, lära sig begrepp, förskolekunskaper och skolkunskaper. Spelen kommer att översättas till flera språk med tiden och då blir spelen inte bara intressanta för att lära sig modersmål, utan även för att lära sig främmande språk.

Vi har ett naturvetenskapligt perspektiv och strävar efter att utgå från bästa tillgängliga kunskap inom psykologi och pedagogik när vi utvecklar våra spel.

Vi arbetar utifrån mångfald och jämställdhet och kommer göra vårt bästa för att innehåller inte ska diskriminera på grund av kön, etnisk bakgrund, social bakgrund och inlärningssvårigheter.

Tillgänglighet

Vi målsättning är att göra lärospelen tillgängliga till så många som möjligt. Till en början kommer lärospelen göras tillgängliga via Appstore och Google Play. Vi vill göra spelen fritt tillgängliga.

Vem äger Whale on the Moon?

Whale on the Moon ägs idag av företaget Psykolog- och Läkartjänst i Karlshamn AB, Sverige,  org nr 556771-2160. Läs mer om företaget på www.psykologochlakartjanst.se.

Finansiering

Whale on the Moon har finansierats av grundaren och med stöd från ALMI företagspartner, Länsstyrelsen i Blekinge och Hjälpmedelsinstitutet.  Vi är tacksamma för alla bidrag som vi erhållit och som gjort det möjligt att lansera vår första version av tjänsten under 2015.

Målsättningen är att projektet Whale on the Moon framöver ska kunna bli en vinstdrivande och oberoende aktör för bärighet i ett längre perspektiv och skapa förutsättningar för att nå vår vision att erbjuda lärande och utveckling till alla barn.